About: Before I forget, DIE WANDERUNG

A man in a mirror

Mijn werk is geen vertelling over ‘coming on age’ en zelfs niet ‘being on age’ of een verwijzing naar al mijn vroeger werk of de kunst, nee en ook niet over de vraag over identiteit of authenticiteit. Wat dan wel; een vertelling dat niet gaat over wie maar over het wat, over mijn brein ( andere zouden het mijn ziel noemen ) en mijn waarneming .

My work is not a story about “coming on age” and not even “being on age” nor a reference to all my past work or art in general, no, nor about the question of identity or authenticity. Then what; a story that is not about who but about the what, about my brain (others would call it my soul) and my perception.

back